Voor Hans breekt er een nieuwe periode in zijn leven aan. Hij heeft zijn laatste vertaalklus geklaard. Na 36 jaar zit zijn werk voor Wycliffe erop en kan hij met pensioen. We zijn dankbaar voor al deze jaren waarin God ons bewaard, beschermd en gezegend heeft.
Hoeveel hebben we mogen zien en meemaken! Met hoeveel kostbare mensen hebben we mogen samenwerken!
Dankbaar zijn we natuurlijk ook voor uw betrokkenheid, uw gebed, uw gaven.
We hebben daarin Gods trouw mogen zien.
Voor ons persoonlijke leven zijn we nu dankzij AOW en een pensioenreserve niet langer afhankelijk van giften.

Maar…. voor de werkers op het veld gaat het werk door!
We hebben velen van hen mogen trainen en toerusten. Deze lokale mensen werken verder aan de Bijbelvertalingen, maar wonen en werken in veel eenvoudiger en gebrekkiger omstandigheden dan wij. Daarom willen we hen zeker blijven bemoedigen en ondersteunen. Ook het werk in de Bijbelwinkel in Kara gaat door.
Uw gebeden en giften voor deze mensen in Togo en Benin blijven dus van harte welkom.

Onderaan dit bericht treft u een overzicht van de vertalers, vertaalconsulenten en medewerkers in de boekhandel die we blijven ondersteunen. Dankzij uw steun in het verleden hebben we dat al die jaren al mogen doen. We hopen daarmee door te kunnen gaan. Ze hebben het zo nodig bemoedigd te worden om trouw te kunnen blijven aan het mooie werk dat God hen te doen geeft.

Diet blijft wel werkzaam voor Wycliffe. Ze is 5 jaar jonger dan Hans en hoopt zendelingen en lokale werkers te blijven ondersteunen door middel van coaching en loopbaanbegeleiding. Daarnaast verzorgt ze, samen met anderen, cursussen in mentoraat. Ook maakt ze deel uit van het Wycliffe-bestuur.

Download hier de PDF – ‘Overzicht-Bijbelwerk-Togo-Benin’

Het is zeker niet de ideale manier om met de vertalers te werken… op afstand vanuit een studeerkamer in Almere. Maar toch mocht het allemaal weer lukken en kon Hans met twee vertaalteams heel wat nakijken.
Eerst met de Kabiyé-vertalers. Met hen kon over Zoom Jeremia, Prediker en Joël worden nagekeken.
Vanaf half november werkte Hans met Peter de Niet en de Mogofin-vertalers aan een veertigtal Psalmen. Ook dat ging goed. De eerste foto is in Garama, Guinee genomen, de tweede foto in Almere.

Het dossier van Peter de Niet dat Hans indiende is inmiddels goedgekeurd en dat betekent dat Peter zich nu officieel vertaalconsulent mag noemen en zelfstandig mag gaan werken. Wat een mijlpaal voor hem, maar ook voor ons allemaal. Hans heeft met veel plezier met hem gewerkt om hem te trainen. Heerlijk om met relatief jonge mensen te mogen werken. Maar ook prachtig om te zien dat God mensen roept en toerust voor het vertaalwerk. Er zijn door de jaren heen nog veel meer mensen opgeleid, ook veel lokale Bijbelvertalers hebben verdere studie, training en ervaring opgedaan om vertaalconsulent te worden. Voor Hans houdt het werk nu op, maar er zijn veel jongere en lokale mensen die het werk overnemen. God is trouw!

Zondagmorgen overleed de moeder van Hans. Ze mocht 101 jaar worden. Dankbaar zijn we dat ze mocht heengaan, maar missen zullen we haar zeker. Het was zo’n bijzondere vrouw. Altijd betrokken en interesse tonend. In haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Altijd vragend naar het vertaalwerk en de reizen.
Ze was zorgzaam. En verzorgd. Zo ging ze nog steeds, als het een beetje lukte, elke donderdag naar de kapper en liet ze haar nagels doen. Hans had haar zaterdag voor de laatste keer aan de telefoon (ze belde nog vaak) en zong voor haar: “ik zie een poort wijd open gaan”. Ze was al een aantal maanden heel moe en verzwakt. Ze kon zaterdag het gesprek niet meer afmaken zo moe was ze en Hans hoorde de hoorn op haar schoot vallen en daarna haar zware ademhaling.
De ochtend daarop mocht die poort voor haar opengaan. Ze werd tijdens de verzorging door twee helpenden onwel. Ze werd op bed gelegd en was niet meer.
We zijn heel dankbaar voor haar leven.
Maandag 6 december is de begrafenis.

Hans werkt de komende drie weken via Skype met de Atesaka-vertalers in Madagaskar. Het gaat dit keer om een boekje met 300 teksten dat nagekeken moet worden. De teksten zijn uit 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen.
Het vertaalteam en de coördinatoren werken nauw samen met de plaatselijke Lutherse en Katholieke kerken.
De vertalers heten: Nestor, Maka, Defizy en Lemaro. Ook zit er altijd een terugvertaler bij.
Ze wonen in en om het stadje Vangaindrano.
De Tesaka taal wordt door ongeveer 1,400,000 mensen gesproken in het oosten van Madagaskar.
De bevolking van Madagaskar telt 27 miljoen inwoners.
Hierbij weer een bekende foto van hen. Maar dan heeft u hun gezichten weer “vers” in het geheugen.

Deze foto is van een paar jaar geleden maar de vertalers staan er zo mooi op met hun kleurrijke overhemden. Hans werkt deze maand vanuit Nederland met de twee linker vertalers. Pasteur Adji (links) en Joseph Gnellosé (midden). De Lama-taal wordt in Noord-Togo gesproken. De vertalers wonen en werken in het dorpje Kanté maar zijn voor deze sessies naar Kara gereisd, naar het SIL-centrum waar er redelijke goede internet verbindingen zijn. Tot nu toe is het skypen goed gegaan.
Hans hoopt de rest van de maand mei elke dag met hen te werken.

Diet is betrokken geraakt bij een training in mentoraat: Mentoring Matters. Door middel van dit programma wil SIL binnen haar organisatie wereldwijde kennisoverdracht stimuleren. Daarnaast wil SIL zo goed mogelijk gebruik maken van de expertise en de kennis die al op het veld aanwezig zijn, en niet langer afhankelijk zijn van het wel of niet kunnen reizen en organiseren van bijeenkomsten en lesprogramma’s ter plaatse. Het trainingsprogramma was al in de maak voordat het Coronavirus uitbrak. Het is door deze pandemie in een stroomversnelling geraakt en nog relevanter dan voorheen.

Door zoveel mogelijk mensen in een mentor-menteerelatie te brengen kan men op een laagdrempelige manier zorgen dat mensen van elkaar leren, en op een georganiseerde en gestructureerde manier een werkomgeving creëren waar het vanzelfsprekend is dat mensen zich blijven bekwamen. Of je nu vertaler bent of projectleider, administratief medewerker of boekhouder, er valt altijd nog zoveel meer te leren… En altijd nog zoveel meer kennis door te geven…Door het aangaan van een mentor-menteerelatie kom je in een leeromgeving waarin je ofwel de ander coacht in zijn werk, ofwel zelf gecoacht wordt om beter te gaan functioneren.

De mentortraining is een online trainingsprogramma van zes weken dat om de paar weken herhaald wordt voor nieuwe groepen. De animo om mee te doen is groot. Een keer per week komen de trainer en de deelnemers virtueel bij elkaar. Elke training wordt door vijfentwintig personen gevolgd. De vijfentwintig mensen die nu meedoen, zijn afkomstig uit vijf verschillende West-Afrikaanse landen. Degenen die de training verzorgen komen uit Hongarije, Engeland en Nederland.

Alle lessen, opdrachten, filmpjes, interviews, leesopdrachten en discussieforums van het programma staan op het internet. Daarnaast is er een website die tot doel heeft mentoring te promoten en waarop veel van de materialen ook te vinden zijn: Mentoring-matters.org.

Diet hoopt de komende jaren mee te doen bij het geven en doorontwikkelen van deze trainingen.

Aan de oostkust van Madagaskar wonen de Atesaka. Een bevolkingsgroep van 1.4 miljoen mensen. Al sinds 2004 werkt een aantal vertalers, naast hun dagelijkse bezigheden, aan het beschikbaar maken van delen van de Bijbel in het Atesaka. Zo zijn het Evangelie van Lukas en de Kolossenzenbrief vertaald, is er een Jezus film uitgekomen en werden andere Bijbelgedeelten gepubliceerd. De vertalers werken nu in hun vrije tijd aan een Protestantse (Lutherse) Lectionary, een driejarig leesprogramma voor de kerken waarin belangrijke en bekende delen van de Bijbel in het Atesaka toegankelijk worden gemaakt.
Het bijzondere is dat deze vertalers dit werk doen naast hun dagelijkse arbeid. Nestor is directeur van een school, de anderen zijn agrariërs.

De vertalers heten: Nestor, Maka, Defizy en Lemaro. Ze wonen in en om het stadje Vangaindrano. De coördinatoren voor dit project (en andere projecten in Madagaskar) werken vanuit Tulear (in het zuiden) en vanuit Zuid Afrika. En Hans dan vanuit Almere.
Hans werkt de komende weken met hen aan het boek Exodus.

Dankbaar zijn we dat Hans deze maand met de Kabiyé-vertalers deze Bijbelboeken kon nakijken. 91% van het Oude Testament is nu goedgekeurd voor publicatie!
Nicolas, onze trouwe medewerker in de boekhandel, stuurde ons onderstaand filmpje op. Een jonge vrouw leest vloeiend en vlot een stukje uit het Kabiyé Nieuwe Testament . De opname is gemaakt in een klein kerkje, een kleine vergadering in een dorpje buiten Kara.

U hoort hoe het Kabiyé klinkt, u hoort de haan kraaien en u ziet hoe de plaatselijke christenen samenkomen. En dat in 35 seconden. Het geeft een goede indruk.

Vanuit huis hoopt Hans deze maand Ezechiël en Amos te kunnen nakijken met de Kabiyé-vertalers in Togo. Op de collage ziet u een foto van de drie vertalers: van links naar rechts Tchamié, Dadja en Isaac. De foto is van vorig jaar. Isaac had eerder dit jaar een brommerongeluk en liep daarbij hoofdletsel op. Het was een bemoediging voor ons om te zien dat hij inmiddels voldoende hersteld is om met de nakijksessies mee te doen. Op de collage ziet u ook de terugvertaling. Een aantal verzen uit Ezechiël 14 met daaronder de ruwe terugvertaling in het Frans. Het is heel leuk om hier in huis de stemmen van de vertalers te horen via Skype. Dat hadden we een aantal jaren geleden niet kunnen bedenken dat we vanuit Nederland zo zouden werken met de vertalers in Togo!