Hans werkt de komende drie weken via Skype met de Atesaka-vertalers in Madagaskar. Het gaat dit keer om een boekje met 300 teksten dat nagekeken moet worden. De teksten zijn uit 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen.
Het vertaalteam en de coördinatoren werken nauw samen met de plaatselijke Lutherse en Katholieke kerken.
De vertalers heten: Nestor, Maka, Defizy en Lemaro. Ook zit er altijd een terugvertaler bij.
Ze wonen in en om het stadje Vangaindrano.
De Tesaka taal wordt door ongeveer 1,400,000 mensen gesproken in het oosten van Madagaskar.
De bevolking van Madagaskar telt 27 miljoen inwoners.
Hierbij weer een bekende foto van hen. Maar dan heeft u hun gezichten weer “vers” in het geheugen.

Deze foto is van een paar jaar geleden maar de vertalers staan er zo mooi op met hun kleurrijke overhemden. Hans werkt deze maand vanuit Nederland met de twee linker vertalers. Pasteur Adji (links) en Joseph Gnellosé (midden). De Lama-taal wordt in Noord-Togo gesproken. De vertalers wonen en werken in het dorpje Kanté maar zijn voor deze sessies naar Kara gereisd, naar het SIL-centrum waar er redelijke goede internet verbindingen zijn. Tot nu toe is het skypen goed gegaan.
Hans hoopt de rest van de maand mei elke dag met hen te werken.

Diet is betrokken geraakt bij een training in mentoraat: Mentoring Matters. Door middel van dit programma wil SIL binnen haar organisatie wereldwijde kennisoverdracht stimuleren. Daarnaast wil SIL zo goed mogelijk gebruik maken van de expertise en de kennis die al op het veld aanwezig zijn, en niet langer afhankelijk zijn van het wel of niet kunnen reizen en organiseren van bijeenkomsten en lesprogramma’s ter plaatse. Het trainingsprogramma was al in de maak voordat het Coronavirus uitbrak. Het is door deze pandemie in een stroomversnelling geraakt en nog relevanter dan voorheen.

Door zoveel mogelijk mensen in een mentor-menteerelatie te brengen kan men op een laagdrempelige manier zorgen dat mensen van elkaar leren, en op een georganiseerde en gestructureerde manier een werkomgeving creëren waar het vanzelfsprekend is dat mensen zich blijven bekwamen. Of je nu vertaler bent of projectleider, administratief medewerker of boekhouder, er valt altijd nog zoveel meer te leren… En altijd nog zoveel meer kennis door te geven…Door het aangaan van een mentor-menteerelatie kom je in een leeromgeving waarin je ofwel de ander coacht in zijn werk, ofwel zelf gecoacht wordt om beter te gaan functioneren.

De mentortraining is een online trainingsprogramma van zes weken dat om de paar weken herhaald wordt voor nieuwe groepen. De animo om mee te doen is groot. Een keer per week komen de trainer en de deelnemers virtueel bij elkaar. Elke training wordt door vijfentwintig personen gevolgd. De vijfentwintig mensen die nu meedoen, zijn afkomstig uit vijf verschillende West-Afrikaanse landen. Degenen die de training verzorgen komen uit Hongarije, Engeland en Nederland.

Alle lessen, opdrachten, filmpjes, interviews, leesopdrachten en discussieforums van het programma staan op het internet. Daarnaast is er een website die tot doel heeft mentoring te promoten en waarop veel van de materialen ook te vinden zijn: Mentoring-matters.org.

Diet hoopt de komende jaren mee te doen bij het geven en doorontwikkelen van deze trainingen.

Aan de oostkust van Madagaskar wonen de Atesaka. Een bevolkingsgroep van 1.4 miljoen mensen. Al sinds 2004 werkt een aantal vertalers, naast hun dagelijkse bezigheden, aan het beschikbaar maken van delen van de Bijbel in het Atesaka. Zo zijn het Evangelie van Lukas en de Kolossenzenbrief vertaald, is er een Jezus film uitgekomen en werden andere Bijbelgedeelten gepubliceerd. De vertalers werken nu in hun vrije tijd aan een Protestantse (Lutherse) Lectionary, een driejarig leesprogramma voor de kerken waarin belangrijke en bekende delen van de Bijbel in het Atesaka toegankelijk worden gemaakt.
Het bijzondere is dat deze vertalers dit werk doen naast hun dagelijkse arbeid. Nestor is directeur van een school, de anderen zijn agrariërs.

De vertalers heten: Nestor, Maka, Defizy en Lemaro. Ze wonen in en om het stadje Vangaindrano. De coördinatoren voor dit project (en andere projecten in Madagaskar) werken vanuit Tulear (in het zuiden) en vanuit Zuid Afrika. En Hans dan vanuit Almere.
Hans werkt de komende weken met hen aan het boek Exodus.

Dankbaar zijn we dat Hans deze maand met de Kabiyé-vertalers deze Bijbelboeken kon nakijken. 91% van het Oude Testament is nu goedgekeurd voor publicatie!
Nicolas, onze trouwe medewerker in de boekhandel, stuurde ons onderstaand filmpje op. Een jonge vrouw leest vloeiend en vlot een stukje uit het Kabiyé Nieuwe Testament . De opname is gemaakt in een klein kerkje, een kleine vergadering in een dorpje buiten Kara.

U hoort hoe het Kabiyé klinkt, u hoort de haan kraaien en u ziet hoe de plaatselijke christenen samenkomen. En dat in 35 seconden. Het geeft een goede indruk.

Vanuit huis hoopt Hans deze maand Ezechiël en Amos te kunnen nakijken met de Kabiyé-vertalers in Togo. Op de collage ziet u een foto van de drie vertalers: van links naar rechts Tchamié, Dadja en Isaac. De foto is van vorig jaar. Isaac had eerder dit jaar een brommerongeluk en liep daarbij hoofdletsel op. Het was een bemoediging voor ons om te zien dat hij inmiddels voldoende hersteld is om met de nakijksessies mee te doen. Op de collage ziet u ook de terugvertaling. Een aantal verzen uit Ezechiël 14 met daaronder de ruwe terugvertaling in het Frans. Het is heel leuk om hier in huis de stemmen van de vertalers te horen via Skype. Dat hadden we een aantal jaren geleden niet kunnen bedenken dat we vanuit Nederland zo zouden werken met de vertalers in Togo!

Prachtig lied dat heel mooi past bij het jubileum van Wycliffe Nederland! Luisteren en kijken jullie ook vanavond mee met de Live Stream? https://www.wycliffe.nl/jubileumdag/

LYRICS: U SPREEKT MIJN TAAL
Ik wist niet Wie U was
Totdat U rechtstreeks tot mij sprak
Ik had U nooit echt gehoord
Maar U kwam ineens dichtbij
En uit de duisternis scheen licht
Recht in mijn hart
En ik kon helder zien!

U hebt de woorden van eeuwig leven, Heer
Tot Wie kan ik mij anders keren?

“Mwan alam – ben jij” [Makaa: geliefd kind]
Zegt u tot mij
Ik kom dichtbij
En ik luister, Heer

En ik weet:
God i save long tokples bilong mi [Tok Pisin]
Parmeshwar meri bhasha bolte he [Hindi]
Laamdo ana-haala demngal am [Fulfulde]
U spreekt mijn taal

‘Tis iets wat wereldwijd gebeurt
Dat U bevrijding brengt
Dat Uw Woord gaat leven
Als ze zelf gaan lezen
In hun eigen taal
Recht in hun hart
Waar U vernieuwt

U hebt de woorden van eeuwig leven, Heer
Laat alle volken het horen!

[Tok Pisin]
Em i lukim mi [Hij ziet mij]
Ik zie dat u mij ziet
“Yu bihainim mi” vraagt u [Volg mij]
Ja ik volg, Heer

[Fulfulde]
“Jokkam”, zegt u tot mijn hart [Volg mij]
Ik hoor u nu duidelijk
Ik roep: “Mido wara!’ [Ik kom!]
Ja ik kom, HeerGods Woord werkt met kracht: wereldwijd. Nog steeds. Dat blijft bijzonder!
Tijdens een unieke livestream van Wycliffe Bijbelvertalers kun je zelf over de kracht van Gods Woord wereldwijd horen. www.wycliffe.nl/jubileumdag

Ann Voskamp en So Phy zullen spreken. Anne Voskamp is schrijfster en in Nederland bekend door haar boek “Duizendmaal dank”. Ann en haar man zijn al jarenlang verbonden aan het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. So Phy woont in Cambodja en heeft sinds kort het Nieuwe Testament en delen uit Genesis in haar eigen taal. Tijdens de livestream vertelt ze over Gods krachtige werk. Veldmedewerkers Kees Jan en Mirjam werkten mee aan deze Bijbel en vertellen daar ook over.

De livestream is op zaterdagavond 27 juni om 20.00 uur en duurt een uurtje. De presentatie wordt verzorgd door Wim Hoddenbagh, de zoon van Hans zijn broer Gerard.

We nodigen je van harte uit om mee te kijken!
De link naar de livestream vind je op www.wycliffe.nl/jubileum.


Door de Corona-crisis moest Wycliffe de plannen die gemaakt worden voor een groot evenement helemaal omgooien. Maar met een livestream hopen we toch deze mijlpaal te vieren. Gods is trouw!

Straatbeeld in Malika waar we verbleven.

Hans en ik zijn inmiddels terug uit Senegal en we zijn dankbaar voor een goede tijd. We zitten nog vol met zoveel indrukken!
De geluiden, de geuren, de interessante mensen, het werk….
Het was er geen ogenblik stil. De moskeeën, de drukke weg met verkeer en bij hoogtij het geluid van de zee.
De geuren: vlakbij een enorme vuilnisbelt (Mbeubeuss: 2000 ton afval per dag op een oppervlakte van 114 hectare!) Als de wind verkeerd stond wilde je niet weten wat je rook.
Maar ook zoveel lieve en interessante mensen. Het huis waar we logeerden was de spil van een prachtig project dat Herma Bode runt. Jongeren leren er hout- en metaalbewerking of naaien. In de achtertuin logeerden 13 mensen van Mercy Ships. Het huis was ook een zoete inval voor allerlei gasten. Iedereen is er welkom om te blijven eten, te overnachten. Als er geen plaats is wordt er plaats gemaakt.
Het werk: het Oude Testament is bijna afgerond. Hans kon de kleine profeten nakijken. De coördinatrice van het vertaalproject (rechts op de foto) is 76 jaar jong en vol visie en passie. De hoofdvertaler (links in beeld met zijn rug naar ons toe) een trotse, beschaafde, geletterde man. De terugvertalers Moslims die met interesse de Bijbelgedeelten doornamen.Vers voor vers geven ze aan wat ze horen als de tekst in het Wolof wordt voorgelezen.

Het vertaalteam met rechts Marilyn Esscher

En nu zijn we weer thuis. Qua werk, indrukken en samenwerking werd het een heel goed verblijf.
Voor Diet was het wat moeilijker. Er waren dagen bij dat ze niet wist waar ze tot rust kon komen voor haar hoofd. Maar ze was mee en we zijn dankbaar dat we samen konden reizen. Diet heeft nu in Zutphen therapie bij het Brain en Spine rehab centrum. Het blijkt dat haar evenwicht en oogfunctioneren nog aangetast zijn. Op het centrum voor niet aangeboren hersenletsel hier in Almere volgt ze RGM training. Alles om toch aan herstel te blijven werken.

Links Diet en rechts Hans onder een enorme baobabboom