Overzicht 1984 –2022

Overzicht 1984 –2022

Hans, Diet, Sascha en Chantal Hoddenbagh

1984-1985
Hans en Diet bereiden zich voor op het Bijbelvertaalwerk. Eerst aan het Summer Institute of Linguistics van Wycliffe . Daarna op het Bijbelinstituut voor een studie Frans. Op 18 juli 1985 wordt Sascha geboren.

1986
Na verdere voorbereiding in Engeland vertrekt het gezin in september ’86 naar Afrika. In Kameroen volgen zij de Afrika Orientatie Cursus

1987
Hans, Diet en Sascha gaan wonen in Benin, in de stad Cotonou. Ze wonen in eerste instantie in bij de familie Karan, van wie zij het Bijbelvertaalprojekt in Fon in juli ’87 overnemen.
In samenwerking met de zes vertalers: Marius, Lazare, Barnabe, Jean-Jacques, Philippe en George wordt er gewerkt aan de vertaling van het Nieuwe Testament.

1988
Op 12 oktober wordt Chantal geboren!

1989
Het hele NT is in Fon vertaald, nagekeken en goedgekeurd door de consulent.

1989

 • Verhuizing naar Kara (dorpje in Midden-Togo) Vanuit deze plaats starten Hans en Diet met Kabiye vertaalprojekt. Hans zal het in klad vertaalde Nieuwe Testament met de vertalers doorlopen en op exegese controleren.
 • Kopieen van het manuscript van het NT in Fon voor het eerst in de dienst gebruikt.
  -Het Fon-team gaat door met het Oude Testament. Hans blijft hen vanuit Kara begeleiden.

1990
Twee boekjes uit de Fon Easy Readers Series zijn gedrukt en onder de mensen verspreid. Dit zijn boekjes met bijbelse verhalen in eenvoudig Fon, in grote drukletter.

1991

 • Het Fon Nieuwe Testament wordt in zijn geheel goedgekeurd voor publikatie en kan nu gereed gemaakt worden voor de drukker.
 • Het gezin moet om gezondheidsredenen en vanwege de politieke onrust in Togo terugkeren naar Nederland. Het werk aan de vertaalprojecten wordt voortgezet vanuit Nederland. Hans blijft regelmatig terugreizen naar Togo om met de Kabiyé vertalers verder te werken.

1992
Dadja en Tchala, twee leden van het Kabiyé vertaalteam zijn een aantal maanden in Nederland en verblijven bij familie Hoddenbagh. Samen met Hans werken zij verder aan de vertaling van het Nieuwe Testament. Nadat de vertalers weer terug zijn, gaat Hans verder met het nakijken van de manuscripten. Deze worden voorzien van commentaar teruggezonden naar Togo.

1993
Ook dit jaar zijn Dadja en Tchala weer drie maanden in Nederland. Wat betreft de exegese is het hele Nieuwe Testament in Kabiyé is nu nagekeken.
Hans reist naar Afrika en werkt daar met de Kabiye vertalers, de Fon-vertalers en de Ife-vertalers
Op 25 sept. 1993 wordt het Fon Nieuwe Testament overgedragen aan de bevolking. Een groot feest waar Diet bij aanwezig was.
6000 gedrukte exemplaren van het Fon Nieuwe Testament zijn binnen drie weken uitverkocht. 4000 stuks worden bijgedrukt.

1994
De computerchecks van het Kabiyé Nieuwe Testament zijn afgerond en worden, via de United Bible Societies, naar de drukker gestuurd.
Hans gaat naar Togo en Bénin en werkt met verschillende teams: Het Gangam-team, Fon-team, Nawdm-team en het Nateni-team.
Wim, de broer van Hans, was op uitnodiging van de broeders en zusters van de Vergaderingen ook in Togo. Hij gaf daar tien dagen lang een studie over de Pentateuch.

1995
Hans en Diet gaan met Sascha en Chantal voor een half jaar terug naar Cotonou. Het werk maakt het noodzakelijk dat ze daar gedrurende langere tijd aansluitend verblijven. Arina van Duyn, net afgestudeerd aan de Pabo, gaat mee om Sacha en Chantal les te geven.
Als het gezin weer in Nederland is reist Hans naar Togo. Ook komt een
team van de Sudan Interior Mission (SIM) komt naar Hilversum om samen met Hans Johannes en Handelingen door te nemen.

1996
Hans wordt directeur van Wycliffe-Nederland. Daarnaast zet hij zijn werk als consulent voor het vertaalwerk in West-Afrika voort.

1997
Het Kabiyé Nieuw Testament wordt officieel overhandigd worden aan de bevolking!! Hans is bij deze feestelijke gebeurtenis.
Tchalla heeft zelfs een exemplaar aan kunnen bieden aan President Eyadema, die zelf een Kabiyé is.

1997-1998
Naast het vertaalwerk dat Hans doet met de Kabiyé en de Fon vertalers kijkt hij ook het werk van verschillende andere teams na: Ife, Tem, GanGam en Idaaca.
Het Kabiyé Nieuwe Testament wordt inmiddels in vele verschillende kerken gebruikt. De eerste druk is inmiddels uitverkocht en een tweede oplage ligt bij de drukker.
Het Fon Nieuwe Testament is voor de derde keer gedrukt en alweer bijna uitverkocht.
Het Fon-team gaat nog steeds door met het vertalen van het Oude Testament. Gerard Kloppenburg neemt de begeleiding van dit project over.

2000
Het Kabiyé NT is geheel op cassette opgenomen. De bandjes worden in de kerken en boekhandels in Togo verkocht.
Hans reist ook dit jaar naar Togo en Benin. Hij werkt met de Moba-vertalers. Bemiddelt tussen afgevaardigden van de Rooms Katholieke kerk en de Protestante kerk over de vertaling van het woord voor Heilige Geest in de Gangam-taal. Verder werkt hij mee aan de vertaling van het evangelie van Johannes in de Foodoo-taal.

2001

 • Hans kan zijn werk als directeur van Wycliffe-Nederland overdragen aan Frans Visscher.
 • Hans wordt voorgedragen als internationaal consulent voor Sil/Wycliffe. Dit houdt in dat hij nu ook buiten Togo, Benin en Suriname mag werken als Consulent.
 • Diet bezoekt voor het Wycliffe kantoor de verlofgangers en verzorgt presentaties en interviews voor Wycliffe. Ook geeft zij les op de Sil curus in Hongarije.
 • Hans reist naar Madagascar. Hij leidt workshop voor vertalers. In vier van de plaatselijke talen wordt voor het eerst het Lucas Evangelie vertaald, ingesproken op de bekende Lucas film en op casette gezet.
 • Ook studeert Hans aan Tyndale Theological Seminary: Masters degree in Old Testament Studies.

2002

 • In Noord-Benin werkt Hans samen met Gerard Kloppenburg en het vertaalteam aan de Romeinen brief in het Monkolé.
 • Het Fon-team komt naar Nederland om samen met Hans en Gerard Kloppenburg verder te werken aan het Fon Oude Testament.
 • Hans gaat naar Madagascar. Het Lucas-evangelie wordt daar verder vertaald in de vier ‘dialecten’.

2003-2004

 • Het bijbelvertaalwerk in Madagascar en in Cotonou Benin (Fon Oude Testament) gaat door. Hans reist regelmatig om zijn werk als consulent bij deze vertaalprojecten te doen.
 • Hans is gevraagd om de coordinatie van het Kabiyé Oude Testament op zich te nemen.
 • Diet is meer betrokken geraakt bij het werk op het Wycliffe kantoor. Behalve voor de verlofgangers is zij ook verantwoordelijk voor de leden die vanuit Nederland voor Wycliffe aan een project in het buitenland werken. Ook heeft zij de regie als het gaat om plannen en invullen van de presentaties en stands die Wycliffe in heel Nederland verzorgt.
 • Sascha heeft twee keer een tour gemaakt met de Continentals. Ze heeft daar zelfs solo gezongen. Ze is verder bezig met de opleiding tot kraamverzorgster.
 • Chantal gaat na de zomervakantie 2004 naar vier havo.

2004

 • Fon-vertalers komen naar Nederland om samen met Hans en Geerhard Kloppenburg het Oude Testament af te maken. Prediker, Hooglied en Spreuken worden nagekeken en goedgekeurd voor publicatie. Het Fon Oude Testament is nu geheel nagekeken (Protestantse versie)!
 • In september vieren we met een jubileumfeest dat Hans en Diet twintig jaar werkzaam zijn bij Wycliffe Bijbelvertalers. Op 11 september 1986 gingen zij voor het eerst uit.
 • Er wordt een thuisfrontcommissie opgezet om het werk van Hans en Diet te ondersteunen.

2005

 • Hans zegt toe opnieuw directeur van WBN te willen zijn. Voor een periode van 2 jaar dit keer.
 • Hans blijft reizen naar West-Afrika. Hij werkt naast zijn directeurschap ook met de Kabiye-vertalers in Togo en met de Idaaca- en Fon-vertalers in Benin (verschillende reizen).
 • Diet is begonnen aan een interne opleiding tot Career Advisor binnen Wycliffe en reist daarvoor naar Dallas. Ook begint ze met een seculiere opleiding tot loopbaancoach.
 • Samen met Joke Koen heeft ze een kleine praktijk, ISCA: Intercultureel Studie- en CarrièreAdvies.
 • In het Kabiye wordt begonnen met de vertaling van het Oude Testament.

2006

 • Hans blijft onbezoldigd directeur van Wycliffe Bijbelvertalers.
 • Het Nederlandse Wycliffekantoor viert dat het negentiende Nieuwe Testament met medewerking van Nederlandse leden gereedkomt: het Mundu in Soedan.
 • Hans reist weer naar Togo en Benin en werkt in de talen Kabiye en Ife. Het Kabiye Nieuwe Testament wordt herdrukt. De vorige oplage is geheel uitverkocht.
 • Sascha en Chantal laten zich dopen!

2007

 • Chantal is inmiddels begonnen aan de PABO aan de Christelijke Hogeschool in Ede.
 • Op 1 juni trouwt Sascha met Arjen Schultz!
  Hans is nog steeds directeur voor WBN en rijdt elke morgen naar Driebergen.
 • Diet werkt mee op kantoor en doet de debriefings van de meer dan honderddertig leden wanneer ze terugkeren naar Nederland voor verlof en heeft nu ook klanten voor loopbaanbegeleiding, vooral zendelingen.
 • Hans reist weer verschillende keren naar West-Afrika en Madagaskar om met de vertalers te werken.
 • In het najaar draagt Hans zijn directeurschap van WBN over aan Bram van Grootheest.

2008

 • Hans en Diet gaan samen twee keer voor twee maanden naar Togo.
  Hans werkt met de Ife-vertalers in Atakpame, maar voornamelijk met de Kabiye-vertalers in Kara, aan het Oude Testament.
 • In maart komt het Moba Nieuwe Testament uit, wat met een groot feest gevierd wordt.
 • In het afgelegen en zeer onderontwikkelde zuidoosten van Togo wordt met een vertaalproject in het Akebou begonnen.
 • Hans en Diet openen in Kara een kleine boekhandel. Nicolas en Angele bemannen de zaak.
 • Diet werkt met individuele nationale medewerkers om hen te helpen goed te functioneren in de nieuwe nationale vertaalprojecten die worden opgestart.
 • Hans reist naar Nieuw-Caledonië om in twee talen ter werken: het Paici en het Cemuhi. Ook reist hij naar Madagaskar om met de Atesaka-vertalers aan het Evangelie van Lukas te werken.
 • Diet haar vader overlijdt na een kort ziekbed op 29 december.

2009

 • Hans en Diet worden lid van de Francophone SIL Africa Area . Hiermee breidt hun werkgebied zich uit naar alle Franssprekende landen in Afrika.
 • Hans werkt als vertaalconsulent met de vertaalteams om manuscripten goed te keuren voor publicatie en leidt (samen met anderen) nationale medewerkers op tot vertaalconsulent.
 • Diet werkt met individuele zendelingen of nationale medewerkers. Andere keren werkt ze met lokale alfabetiseringsteams, vertaalteams of leidersteams. Het doel is telkens hetzelfde: mensen helpen hun samenwerking en functioneren te verbeteren.
 • Hans en Diet zijn de eerste maanden van het jaar in Togo, alsook in het najaar.
 • In Atakpamé in Togo is het groot feest: daar komt het Nieuwe Testament in het Ife uit.
 • Bij Sascha en Arjen wordt een kindje geboren: Lucas!
 • Hans en Diet verhuizen in Nederland van Hilversum naar Almere zodat Diet een ruimere kamer heeft voor haar ISCA-praktijk.
 • Hans reist naar Burkina Faso en naar Madagaskar om met vertaalteams te werken.

2010

 • In januari en februari zijn Hans en Diet in Togo. Hans geeft les en werkt met de Kabiye- en Lama-vertalers. Samen reizen Hans en Diet naar Benin om met de Foodo te werken.
 • De kleine boekhandel in Kara, Togo, voldoet in een behoefte. Er worden Bijbelcursussen gegeven, traktaten verspreid en nieuwe testamenten en christelijke lectuur verkocht.
 • In maart werken Hans en Diet in Senegal met de Saafi-vertalers.
  In april werken ze op twee locaties in Mali met twee verschillende vertaalteams.
 • In het najaar werken ze opnieuw in Togo met de Lama- en Kabiye-vertalers en opnieuw in Senegal, dit keer met de Ndut-vertalers in Ziguinchor.
 • In Dakar wordt in december met de Wolof-vertalers gewerkt.
  Chantal rondt haar studie aan de CHE af en gaat als lerares werken op de lagere school van haar jeugd: de Groen van Prinstererschool in Hilversum.
 • In Nederland gaan Hans en Diet als vrijwilligers meewerken in de christelijke boekhandel De Wegwijzer.

2011

 • In het voorjaar reizen Hans en Diet naar Mali om met de Songhai- en de Mamara-vertaalteams te werken. Diet werkt met studenten aan de internationale school en met individuele Wycliffeleden en nationale medewerkers.
 • In augustus en september zijn ze weer in Togo. Er wordt in drie talen gewerkt: in het Lama, het Igo en in het Kabiye. Diet werkt met verschillende teams: een SIL-kantoorteam, een vertaalteam en een leidersteam.
 • In Noord-Togo wordt het Gangam Nieuwe Testament feestelijk overgedragen aan de plaatselijke bevolking.
 • Tijdens hun reizen naar Togo Diet vaak te vinden in de boekhandel om Angele en Nicolas te helpen.
 • In november is Hans in Ouagadougou in Burkina Faso om samen met anderen les te geven aan een Translation Consultants in Training workshop.

2012

 • Chantal trouwt met Arnout van Holten en bij Sascha en Arjen wordt een tweede kindje geboren: Lisa.
 • Hans reist vroeg in het jaar naar Congo om met de Lika- en Budu-vertalers te werken.
 • In maart zijn Hans en Diet in het dorpje Garama in Guinee Conakry om met de Mogofin-vertalers te werken (project ZGG).
 • Daarna gaan ze door naar Senegal om in Malika met de Wolof te werken en daarna met de Ndut-vertalers. Diet werkt met het Saafi-Saafi-alfabetiseringsteam.
 • In de zomer reist Hans alleen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om in twee verschillende talen (het Kaba en het Nnzakara) teksten na te kijken.
 • Van oktober tot begin december zijn Hans en Diet samen in Togo bij de Lama- en Kabiye-vertalers. De boekhandel draait naar tevredenheid, al gaat er veel tijd zitten in het begeleiden van Angele, die nog op de computer moet leren werken.

2013

 • Samen reizen Hans en Diet in februari naar Nairobi voor vergaderingen van het AFA Francophone team.
 • Hans’ vader overlijdt terwijl Hans en Diet in Kameroen zijn. Ze komen terug naar Nederland voor de begrafenis.
 • In het voorjaar is Diet tweemaal voor een aantal weken op het Wycliffe-centrum in Horsleys Green (UK), om daar het personeel te begeleiden in verband met de herstructurering en verhuizing van het grote Wycliffe-UK-centrum en het opleidingsinstituut.
 • In juni is Hans met Geerhard Kloppenburg in Benin om met de Adja-vertalers te werken.
 • In augustus is Hans met Claertje Frieke in Isiro, Congo.
 • In november en december zijn Hans en Diet weer in Togo, samen met Sascha, Chantal en Arnout ,voor de feestelijke uitreiking van het Nawdm Nieuwe Testament.
 • De boekhandel in Kara Togo blijft voldoen in een behoefte. Via de computer leert Angele digitale nieuwe testamenten en liederen in de plaatselijke talen op SD-kaartjes en USB-sticks te plaatsen. Deze vinden gretig aftrek. Zo kunnen mensen die niet kunnen lezen op de telefoon naar Bijbelgedeeltes luisteren.

2014

 • Op 2 januari komt in Benin de Fon Bijbel uit!
 • In januari en februari is Hans in Point Noire, Congo. Hij werkt met twee verschillende vertaalteams: de Vili-vertalers en Kituba-vertalers.
 • In maart en april zijn Hans en Diet twee maanden in Kameroen.
  In juni reist Hans naar Zuid-Benin, naar Azove, om weer met de Adja-vertalers te werken. Diet reist in dezelfde tijd naar Zuid-Afrika om met Wycliffe SA te werken.
 • In augustus gaat Hans naar Madagaskar en Diet naar Burkina Faso.
 • Op 20 september is er een jubileumfeest. Hans en Diet vieren samen met hun TFC en hun achterban dat ze 30 jaar voor Wycliffe werken.
 • De moeder van Diet wordt ernstig ziek en komt op 3 oktober te overlijden. De geplande najaarsreis naar Togo gaat niet door.

2015

 • Hans en Diet verhuizen binnen Almere naar de Meindert Hobbemastraat in de wijk Tussen de Vaarten. Hier gaan ze meedraaien met het missionaire werk van de Wegwijzer in Stad Oost: conversatielessen (tweemaal in de week) in het buurthuis, kinderwerk in de wijk en verschillende activiteiten op zondag in het buurthuis.
 • Bij Chantal en Arnout wordt het eerste kindje geboren: Art.
  In april is Hans in Duitsland voor vergaderingen.
 • Diet is in Ivoorkust om met het kantoorteam van SIL in Abidjan te werken. In juni is Hans in Benin om met de Adja te werken.
 • In augustus werkt Hans in Guinee Conakry met de Mogofin.
 • In september gaan Hans en Diet weer voor twee maanden naar Togo.
  Ook reizen ze opnieuw naar Benin. Naar Zuid-Benin om in Dassa met de Idaaca-vertalers te werken (samen) en twee keer naar het noorden van Benin (Diet) om met een vertaalteam in Natitingou te werken om hun functioneren te verbeteren.

2016

 • Samen zijn Hans en Diet in Madagaskar in februari en maart.
  Daarna gaan ze in mei samen naar Mali. Diet werkt met twee vertaalteams, de Fulfulde en de Dogon, en een alfabetiseringsteam aan hun functioneren. Hans werkt met de Duun-vertalers.
 • Diet werkt in augustus in Kameroen met SIL-leden die het noorden hebben moeten verlaten om veiligheidsredenen (Boko Haram) en nu ofwel teruggaan naar hun eigen land of op een andere manier moeten gaan werken in Kameroen.
 • Van begin september tot half november werkt Hans in Togo met de Lama- en de Kabiye-vertalers.
 • De Jezus-film komt uit in het Akebou.
 • Diet reist vanuit Togo naar Tsjaad om een trainingsseminar te geven.
  Ze is net op tijd terug voor de geboorte van Sarah, dochter van Chantal en Arnout, op 30 november!
 • In Almere blijven ze betrokken bij het werk in de wijk en in de boekwinkel. In Almere-Buiten is een missiecentrum in aanbouw.

2017

 • Het Missie Centrum opent zijn deuren in Almere. De boekhandel krijgt er zijn plek en Hans en Diet werken er nu een aantal dagdelen per week als ze in Nederland zijn. Diet opent er ook haar ISCA kantoortje.
 • Hans reist naar Senegal om met de Wolof te werken.
 • In Madagascar werkt hij met de Atesaka.
 • Diet reist naar Niger om een leiderstraining te geven en kantoorpersoneel van SIL Niger te begeleiden.
 • In Togo werkt Hans met drie verschillende vertaalteams aan het Oude Testament: de Moba, de Kabiye en de Lama.
 • In Burkina Faso geeft Diet samen met een collega twee seminars: een supervisortraining en een teambuildingstraining. Er zijn onlusten in het land.
 • Eind oktober overlijdt Hans Schouten, de man van Hans’ zus Emmelien. Hans en Diet keren vervroegd terug uit Togo.

2018

 • Door een fietsongeval loopt Diet een hersenkneuzing op. Het werk van Diet valt stil.
 • Het Kabiye Nieuwe Testament beleeft een herdruk. Hans reist in maart alleen naar Madagaskar om met de Atesaka-vertalers aan een bloemlezing van Bijbelteksten te werken.
 • In juni is hij in de hoofdstad Bamako in Mali om met het Songhai vertaalteam uit Noord-Mali te werken, nu aan het Oude Testament. Hans is hier in vorige jaren ook een aantal keren geweest. Het Nieuwe Testament is, ondanks de gevaarlijke jaren in Gao (noord Mali) en het werken onder moeilijke omstandigheden toch klaargekomen!
 • In het najaar is Hans een maand in Togo en enkele weken in Benin (resp. oktober en december).
 • Bij Chantal en Arnout wordt Gijs geboren!

2019

 • Voor Diet breekt een lange tijd van herstel aan.
  De klachten passen allemaal bij wat heet een post commotioneel syndroom.
 • Hans reist in januari naar Guinee Conakry om met de Mogofin-vertalers te werken.
 • Veel vertaalwerk en ondersteuning van de lokale vertaalteams kan tegenwoordig online en zo onderhoudt Hans contact met de verschillende Bijbelvertaalprojecten op het veld en helpt waar nodig.
 • In juni reist hij naar Pointe Noire in Congo om met de Kituba te werken.
 • In september reizen Hans en Diet samen naar Togo zodat Hans twee maanden met de Kabiyé- en Lama-vertalers kan werken. Het lukt Diet met wat voorzichtigheid een paar uurtjes per dag te werken met een aantal lokale kantoormedewerkers.
 • Het werk in de boekhandel in Kara gaat door. Hans en Diet proberen op allerlei manieren dit werk te stimuleren en bij te springen waar nodig. Ook bezoeken ze zondags de vergadering in Kara.

2020

 • In januari reizen Hans en Diet samen naar Senegal. Het wordt voor Diet een moeilijke periode omdat er veel herrie en weinig privacy is, maar Hans kan goed werken met de Wolof-vertalers
 • In maart wordt Hans 65 jaar.
 • Corona gaat ons aller leven beïnvloeden en beperken maar verrassenderwijs blijkt er veel mogelijk via Zoom en Skype. De teams in Afrika investeren meer in betere computers en betere internetverbindingen en zodoende kan heel het jaar op afstand worden gewerkt met de vertaalteams op het veld.
 • Ook Diet pakt het werk weer langzaam en voorzichtig op, maar moet zich wel binnen haar grenzen houden.
 • Ze vindt een praktijk in Zutphen waar men specialiseert in therapie voor mensen na een hersenongeluk of infarct.

2021

 • Door Corona is reizen nu helemaal niet meer mogelijk
 • Hans blijft via internet veel kunnen doen en werkt met verschillende vertaalteams. Zo komt er werk klaar in de Kabiyé, Lama en Mogofin-talen en begeleidt Hans enkele consulenten in opleiding.
 • Zoals Hans al enkele jaren doet blijft hij als vrijwilliger actief in de christelijke boekhandel de Wegwijzer
 • Ook blijft hij conversatielessen verzorgen voor mensen van het AZC in het buurthuis in onze wijk.
 • Diet heeft de nodige zendelingen en lokale medewerkers die komen voor coaching of loopbaanadvies. Dit alles gaat voor een groot deel via internet. Het blijft bijzonder hoe we wereldwijd betrokken kunnen blijven bij het zendingswerk in zovele landen. Zo werkte ze met mensen uit Kenya, Tanzania, Papoea Nieuw Guinea, Canada en de Verenigde Staten.

2022

 • Hans gaat officieel met pensioen en houdt op met het vertaalwerk.
 • Het werk op het veld gaat door, er zijn velen opgeleid en getraind. Hans en Diet hopen deze mensen financieel te kunnen blijven ondersteunen, maar voor zichzelf ontvangen ze nu AOW en hebben ze een pensioenreserve weten op te bouwen.
 • Diet die 5 jaar jonger is blijft zich inzetten voor de begeleiding van zendelingen en lokale medewerkers d.m.v coaching en loopbaanadvies.