Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers

Wist u dat wereldwijd 862 miljoen mensen niet kunnen lezen en schrijven? Dat daarmee ook hun ontwikkelingsmogelijkheden zwaar worden beperkt? Daarom geloven wij dat fundamentele ontwikkelingshulp begint bij lees- en schrijfonderwijs. Maar wist u dat veel talen nog helemaal niet op schrift staan?

Hans en Diet Hoddenbagh werken sinds 1984 voor Wycliffe Bijbelvertalers. En Wycliffe werkt aan taal. Aan taalkundig en antropologisch onderzoek, vertaalwerk en alfabetiseringswerk (lees- en schrijfonderwijs).

Ooit nagedacht over hoe belangrijk taal is? Zonder taal zouden we niet kunnen communiceren. Zonder geschreven taal zouden we ons niet kunnen ontwikkelen. Heeft u er wel eens aan gedacht hoe weinig u zou kunnen doen als u niet zou kunnen lezen en schrijven?

Wij geloven dat God tot ons spreekt door de Bijbel. Hij spreekt tot ons hart in de taal van ons hart. De wereld telt ruim 6900 talen; de complete Bijbel is beschikbaar in 683 talen en het Nieuwe Testament in ruim 1500 talen. In ruim 1100 talen zijn er gedeelten van de Bijbel uitgekomen.
Er zijn in de wereld dus nog veel kerken en geloofsgemeenschappen die het Woord van God nog niet in hun eigen taal beschikbaar hebben. Op dit moment (statistieken 2018) werkt Wycliffe Bijbelvertalers in ruim 1.350 vertaalprojecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met nationale vertalers, nationale vertaalorganisaties en lokale kerken.


Wij geloven dat de Bijbel in de eigen taal het meest degelijke fundament vormt voor het geloofsleven van christenen en onontbeerlijk is voor een evenwichtige groei van de kerk. Lees verder over het werk van Wycliffe en SIL op www.wycliffe.nl en www.sil.org.