Giften

Hans en Diet Hoddenbagh zijn niet in loondienst bij Wycliffe Nederland. Zij vertrouwen erop dat God in al hun behoeften zal voorzien. Hun thuisgemeente, thuisfrontcomité en achterban zetten zich in hen financieel zo goed mogelijk te ondersteunen.

Helpt u mee? Giften zijn welkom via Wycliffe Nederland in Driebergen. Rekeningnummer: NL44Rabo0145 2886 76 Met vermelding van bestemming gift: familie Hoddenbagh.