De Bijbel in de taal van je hart!

De Bijbel in de taal van je hart!

Hoewel de meeste mensen op de pinksterdag in Jeruzalem Grieks kenden, sprak God tot hen in de taal waarin zij geboren waren, de taal van hun hart. John Wycliffe vertaalde in de 14e eeuw de Bijbel voor het eerst in het Engels. In zijn navolging zet Wycliffe Bijbelvertalers zich in om ALLE volken het Woord van God in hun eigen taal te geven.

De wereld telt ongeveer 6,4 miljard mensen en ruim 6.900 talen. De complete Bijbel is momenteel beschikbaar in zo’n 400 talen en het Nieuwe Testament in ruim 1.000 talen. Op dit moment heeft Wycliffe Bijbelvertalers wereldwijd ruim 1.350 vertaalprojecten en er is in nogeens minimaal 2.500 talen een bijbelvertaling nodig. Wycliffe streeft ernaar dat in het jaar 2025 een bijbelvertaalproject is gestart in al deze talen.

Lees- en schrijfonderwijs gaan hand in hand met bijbelvertaalwerk. Want wat heb je aan een Bijbel in je moedertaal als je hem niet kunt lezen? Daarom heeft Wycliffe in meer dan 70 landen zo’n 5.000 mensen werkzaam in bijbelvertaalwerk, alfabetiseringswerk en ander ondersteunend werk. Daarnaast zijn nog ruim 12.000 lokale mensen bij dit werk betrokken. Zij worden opgeleid om zelf de Bijbel te vertalen en om hun eigen volksgenoten te leren lezen en schrijven. De plaatselijke kerken en bijbelgenootschappen worden nauw bij dit werk betrokken.

Wycliffe levert met het alfabetiserings- en vertaalwerk een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van dikwijls geïsoleerde bevolkingsgroepen. Hierdoor kan er ook lectuur verspreid worden over belangrijke onderwerpen zoals hygiëne, voeding en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan aids-voorlichting of voorlichting over schoon drinkwater.

Meer informatie over Wycliffe kunt u vinden op www.wycliffe.nl. Of op www.wycliffe.org.

SIL International is de zusterorganisatie van Wycliffe. Hiervoor gaan we nog even terug in de tijd. In de jaren dertig van de 20e eeuw kreeg het vertaalwerk een krachtige nieuwe impuls door de activiteiten van W.C. Townsend. Hij was diep getroffen door de vraag van een Cakchiquel indiaan uit Guatemala: “Als jouw God zo groot is, waarom spreekt hij mijn taal dan niet?” Townsend besloot het Cakchiquel te gaan leren en analyseren en vertaalde vervolgens het Nieuwe Testament in die taal. Hij realiseerde zich de noodzaak van nieuwe medewerkers en van goede taalkundige training voor het beschrijven van onbekende talen en organiseerde een zomercursus in taalkunde. Het Summer Institute of Linguistics (SIL) was geboren.
SIL International richt zich op:
• taalkundig onderzoek;
• vertaalwerk;
• antropologisch onderzoek;
• alfabetiseringswerk;
• opleiding van lokale medewerkers.

Naast SIL is Wycliffe Bijbelvertalers als zusterorganisatie opgericht om zorg te dragen voor de werving en begeleiding van nieuwe medewerkers, voor het onderhouden van relaties met de kerken in de thuislanden en voor de financiën.

Meer informatie over SIL kunt u vinden op www.sil.org.
Wycliffe Bijbelvertalers
Postbus 150
3970 AD Driebergen
tel: 0343-517444 0343-517444