Hans en Diet Hoddenbagh

Hans en Diet Hoddenbagh

Hans en Diet Hoddenbagh werken sinds 1984 voor de Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland en voor de internationale zusterorganisatie SIL.

In samenwerking met plaatselijke vertalers, Bijbelgenootschappen en kerken in Afrika en met steun van vrienden en kerken in Nederland werkten zij mee aan het tot stand komen van twee Nieuwe Testamenten. In 1993 kwam het Nieuwe Testament in de Fon taal gereed een taal die gesproken wordt door bijna twee miljoen mensen in Benin, West Afrika. In 1996 kwam in Togo het Nieuwe Testament in de Kabiye taal gereed.

Met de ervaring van deze twee projecten in Togo en Benin kon Hans als consulent gaan optreden voor een tiental andere vertaalprojecten, voornamelijk in de landen Benin, Togo, Burkina Faso, Mali, Senegal, Guinee, Madagaskar, Congo en CAR.. Hij werkt hierbij nauw samen met lokale vertalers. Zijn werk bestaat ondermeer uit het stellen van begripsvragen over de vertaalde tekst. Dit doet hij aan de hand van een interlineaire en/of gesproken terugvertaling door de lokale vertalers naar het Frans. Hans reist hiervoor veel naar het veld, maar soms komen de vertaalteams naar Nederland.

Hans is voor twee perioden (onbezoldigd) directeur geweest van de Nederlandse Wycliffe Organisatie. Hij bleef daarnaast ook regelmatig naar het veld reizen om zijn werk als consulent voort te zetten.

Diet is jarenlang betrokken geweest bij het werk op het Wycliffe kantoor in Driebergen. Zij hielp mee op personeelszaken en bezocht de medewerkers die op verlof kwamen voor een ‘debriefing’. Diet is inmiddels klaar met haar studie loopbaanbegeleiding. Voor hen die in andere culturen wonen en werken kan de overgang naar het veld, de terugkeer naar Nederland of het tussentijds veranderen van functie of organisatie een ingrijpende gebeurtenis zijn. Aan de hand van een persoonlijk motivatieprofiel, psychologische intrumenten, gesprekken en oefeningen probeert zij zendelingen van allerlei organisaties hier in Nederland of lokale medewerkers op het veld te helpen hun juiste plaats binnen een organisatie te (her)vinden. Ze doet dit in het Nederlands, Frans of Engels.

Sinds oktober 2009 is zij ook opgeleid tot “Team Facilitator”. In deze rol helpt ze allerlei teams binnen Wycliffe beter functioneren. Vaak zijn het binnen Wycliffe groepen mensen die nauw moeten samenwerken en afkomstig zijn uit allerlei verschillende culturen en achtergronden. Dat kan soms een hele uitdaging zijn.

Hans en Diet zijn voor maanden tegelijk in Togo of in andere Franssprekende West Afrikaanse landen. Hans leidt met collega’s cursussen voor lokale vertalers, en bezoekt verschillende vertaalprojecten om als consulent vertaalde Bijbelboeken na te kijken en goed te keuren voor publicatie. Diet werkt met Wycliffe collega’s, lokale vertalers en studenten. Het zij als loopbaanconsulent het zij als Team Facilitator.

Hans en Diet wonen in Almere en hebben twee getrouwde dochters: Sascha (1985) en Chantal (1988). Sascha en Arjen wonen in Lelystad en hebben twee kinderen: Lucas en Lisa. Chantal en Arnout wonen in Wijk en Aalburg en hebben drie kleintjes: Art, Sarah en Gijs.

Hans en Diet zijn aktief betrokken bij de vergadering in Hilversum. Deze kleine gemeente is zeer betrokken bij het zendingswerk en ondersteunt Hans en Diet op allerlei manieren.