Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.
Hebr. 4:12
Mijn moedertaal is als een paspoort dat me de mogelijkheid geeft om overal naar toe te gaan. Vroeger leek ik een reiziger die naar de grens van een ander land ging, zonder paspoort. Kortgeleden is mijn taal op schrift gesteld. Nu schrijf, lees en zing ik in mijn eigen taal! De Minyanka-taal is ons paspoort tot waardigheid en eer. Het geeft ons het recht trots te zijn en onze hoofden omhoog te houden tussen alle andere mensen van de wereld.
Een Minyanka-spreker
09-10-2016
Hans en Diet weer samen in Kara
Diet is weer terug uit Tsjaad, het seminar daar was een succes. Hans werkt nog een week met de Kabiye-vertalers en gaat volgende week aan de slag met de Lama-vertalers.
lees verder »26-09-2016
Diet naar N’Djamena, Hans in Kara
Diet reisde vorige week naar Tsjaad. Hans werkt verder in Togo met de Kabiye vertalers.
lees verder »17-09-2016
Twee weken in Togo, Diet gaat naar Tsjaad.
Na twee weken in Togo vertrekt Diet volgende week naar Tsjaad. Hans blijft in Togo om verder te werken met de Kabiye-vertalers.
lees verder »30-08-2016
Foto's van Kameroen
Diet heeft een hele goede tijd in Kameroen gehad. Foto's zijn te vinden door in de bovenste balk foto's aan te klikken en dan verder te klikken op Kameroen 2016.
lees verder »Bekijk hier het archief »

Welkom op de site van Hans en Diet Hoddenbagh

Ooit nagedacht over hoe belangrijk taal is? Zonder taal zouden we niet kunnen communiceren. Zonder geschreven taal zouden we ons niet kunnen ontwikkelen. Heeft u er wel eens aan gedacht hoe weinig u zou kunnen doen als u niet zou kunnen lezen en schrijven?

Wist u dat wereldwijd 862 miljoen mensen niet kunnen lezen en schrijven? Dat daarmee ook hun ontwikkelingsmogelijkheden zwaar worden beperkt? Daarom geloven wij dat fundamentele ontwikkelingshulp begint bij lees- en schrijfonderwijs. Maar wist u dat veel talen nog helemaal niet op schrift staan?

Hans en Diet Hoddenbagh werken sinds 1984 voor Wycliffe Bijbelvertalers. En Wycliffe werkt aan taal. Aan taalkundig en antropologisch onderzoek, vertaalwerk en alfabetiseringswerk (lees- en schrijfonderwijs).

Wij geloven dat God tot ons spreekt door de Bijbel. Hij spreekt tot ons hart in de taal van ons hart. De wereld telt ruim 6900 talen; de complete Bijbel is beschikbaar in 518 talen en het Nieuwe Testament in ruim 1.000 talen. Er zijn in de wereld dus veel kerken en geloofsgemeenschappen die nog geen Bijbel in hun eigen taal hebben. Wij geloven dat de Bijbel in de eigen taal het meest degelijke fundament vormt voor het geloofsleven van christenen en onontbeerlijk is voor een evenwichtige groei van de kerk.

Lees verder over het werk van Wycliffe en SIL op www.sil.org.