Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.
Hebr. 4:12
Hoewel het om projecten gaat die vaak jaren in beslag nemen, is het een geweldige vreugde om te zien wat het Woord van God in de harten van mensen teweegbrengt zodra ze het in hun eigen taal horen. Op dat moment verdwijnen alle moeiten, die het project met zich meebracht, in het niet.
een nederlander na jaren op het veld geweest te zijn
04-04-2017
Hans in Madagaskar
Hans is alweer een poosje in Madagaskar, in Tulear om precies te zijn waar hij met de Atesaka-vertalers werkt. Op Facebook (Hans & Diet with Wycliffe) zettten we regelmatig foto's.
lees verder »29-01-2017
In Senegal
Hans werkt hier met een vertaalteam aan Numeri en Deuteronomium
lees verder »13-01-2017
Een dochtertje geboren bij Chantal en Arnout en een volgende reis.
Bij Chantal en Arnout is Sarah geboren. Een prachtig, gezond, lief meisje!
We hebben heerlijk van de familie mogen genieten tijdens de Kerstvakantie en tijdens een weekendje uit met elkaar. En vandaag reist Hans naar Senegal.

lees verder »23-11-2016
Een goede tijd in Togo
Wat hebben we veel meegemaakt!
lees verder »Bekijk hier het archief »

Welkom op de site van Hans en Diet Hoddenbagh

Ooit nagedacht over hoe belangrijk taal is? Zonder taal zouden we niet kunnen communiceren. Zonder geschreven taal zouden we ons niet kunnen ontwikkelen. Heeft u er wel eens aan gedacht hoe weinig u zou kunnen doen als u niet zou kunnen lezen en schrijven?

Wist u dat wereldwijd 862 miljoen mensen niet kunnen lezen en schrijven? Dat daarmee ook hun ontwikkelingsmogelijkheden zwaar worden beperkt? Daarom geloven wij dat fundamentele ontwikkelingshulp begint bij lees- en schrijfonderwijs. Maar wist u dat veel talen nog helemaal niet op schrift staan?

Hans en Diet Hoddenbagh werken sinds 1984 voor Wycliffe Bijbelvertalers. En Wycliffe werkt aan taal. Aan taalkundig en antropologisch onderzoek, vertaalwerk en alfabetiseringswerk (lees- en schrijfonderwijs).

Wij geloven dat God tot ons spreekt door de Bijbel. Hij spreekt tot ons hart in de taal van ons hart. De wereld telt ruim 6900 talen; de complete Bijbel is beschikbaar in 518 talen en het Nieuwe Testament in ruim 1.000 talen. Er zijn in de wereld dus veel kerken en geloofsgemeenschappen die nog geen Bijbel in hun eigen taal hebben. Wij geloven dat de Bijbel in de eigen taal het meest degelijke fundament vormt voor het geloofsleven van christenen en onontbeerlijk is voor een evenwichtige groei van de kerk.

Lees verder over het werk van Wycliffe en SIL op www.sil.org.